പ്രവാസി മലയാളി ഫെഡറേഷൻ സൗദി നാഷണൽ കമ്മിറ്റിയെ ഇവർ നയിക്കും

പ്രവാസി മലയാളി ഫെഡറേഷൻ സൗദി നാഷണൽ കമ്മിറ്റിയെ ഇവർ നയിക്കും

പ്രസിഡന്റ്‌
ഡോ. അബ്ദുൽ നാസർ
ജനറൽ സെക്രട്ടറി
ഷിബു ഉസ്‌മാൻ
ജീവകാരുണ്യ വിഭാഗം കോഡിനേറ്റർ
സ്റ്റീഫൻ ജോസഫ്
കോഡിനേറ്റർ
സുരേഷ് ശങ്കർ
ട്രഷറർ
ജോൺസൺ എറണാകുളം